Відповідальність за відмову у наданні інформації на адвокатський запит

Без сумніву, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, установи дуже часто витрачають свій час на підготовку формальної відписки, аніж підготовку відповіді на запит, відповідно до вимог законодавства. Багато хто потрапляв у ситуацію, коли на запит про надання інформації, відповідь приходить з відмовою про надання інформації або без відповіді на поставлені питання. Дуже часто це призводить втрати дорогоцінного часу, необхідного для вирішення справи.

Відповідальність за відмову у наданні інформації на адвокатський запитНагадаємо, що право адвоката на отримання інформації закріплено ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації». Відповідно ст. 24 ЗУ „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Відповідно до ч.2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів, у разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів.

Найпоширенішою практикою відмови в наданні інформації – віднесення її до конфіденційної. Конституційний Суд України в своєму рішенні від 30.10.1997 року розтлумачив, що конфіденційною є інформація,  зокрема,  свідчення  про   особу   (освіта,  сімейний   стан,   релігійність,   стан  здоров’я,  дата  і  місце  народження, майновий стан та інші персональні дані). Отже, відмова в наданні інформації, може мати місце лише якщо запитується зазначена інформація про особу.

На сьогодні, суди швидко розглядають справи про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за ненадання відповіді або неповну відповідь на адвокатський запит.  Для притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідно звернутись до Ради адвокатів регіону, в якому сталось правопорушення з заявою про притягнення до відповідальності посадової або службової особи, яка неправомірно відмовила у наданні відповіді на запит адвоката.

 

gerb

  05.12.2016 Справа № 756/14722/16-п

Унікальний №756/14722/16-п

Провадження №3/6994/16

 

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

               05 грудня 2016 року                                                                                             м. Київ

Суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., в присутності представника Ради адвокатів Київської області НІКОЛАЄНКО В.В., розглянувши справу про адміністративне правопорушення відносно громадянки ОСОБА_2, (ІПН НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1, такої, працює на посаді начальника Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації за адресою: АДРЕСА_1, за ч.5 ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

в с т а н о в и в :

15.11.2016 р. до Оболонського районного суду м. Києва з Ради адвокатів Київської області надійшли матеріали про адміністративне правопорушення відносно громадянки ОСОБА_2

Так, з протоколу про адміністративне правопорушення від 03.11.16 р., вбачається, що ОСОБА_2 займає посаду начальника Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації.

27.09.2016 р. в порядку, визначеному ч.2 ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до начальника Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації ОСОБА_2 звернувся з адвокатським запитом адвокат **********

Листом від 07.10.2016 р. № 2910 за підписом начальника Управління освіти ОСОБА_2 в наданні інформації на адвокатський запит було відмовлено.

В суд для дачі пояснень ОСОБА_2 не з’явилася, про день та час розгляду справи повідомлялася судом належним чином, надала пояснення.

Зважаючи на правила ст. 277-2 КУпАП, у зв’язку з тим, що в справі є достатні дані про обізнаність громадянки ОСОБА_2 про час, дату та місце розгляду справи в суді, суд розглянув дану справу у відсутність останньої, вважаючи, що за наведених обставин її право на захист порушено не буде.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, протокол серії КС №00085, надані сторонами пояснення, заслухавши представника Ради адвокатів Київської області, суд приходить до наступного висновку.

Так, в своїх запереченнях суду громадянка ОСОБА_2 з Протоколом не погодилась, вважає його таким, що складений з порушенням вимог чинного законодавства, викладене в Протоколі не відповідає дійсним обставинам справи, та крім цього посилається на таке.

ОСОБА_2 стверджує, що у відповіді на запит адвокату ********** (далі – Адвокат), повідомлено, що запитувана інформація має обмежений доступ в розумінні чинного законодавства. Звертає увагу суду на те, що Адвокатом в запиті було зазначено, що дана інформація буде використана в судовому розгляді, відповідно Адвокат може отримати таку інформацію в порядку, встановленому відповідним процесуальним Законом.

Крім того, ОСОБА_2 посилається на ст. 5 ЗУ «Про захист персональних даних», внаслідок чого вважає, що в її діях відсутній склад адміністративного правопорушення.

Як вбачається з матеріалів справи, адвокатський запит адресований начальнику Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації ОСОБА_2, відповідно остання має надати відповідь на даний запит. Таким чином, суд приходить до висновку про те, що начальнику Управління освіти Оболонської районної державної адміністраціїОСОБА_2 є суб’єктом правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП.

З дослідженого судом Договору «Про надання правової допомоги» № 66/15 від 14.07.15 р. видно, що його укладено з метою надання правової допомоги між громадянкою ОСОБА_4 та адвокатським об’єднанням «**************» в особі Голови **********

З адвокатського запиту, поданого адвокатом НАУМОМ В.М. від 27.09.2016 р. вих. № 127 видно, що Адвокат надає правову допомогу громадянці ОСОБА_4 в зв’язку з цим Адвокат просить надати відомості, зокрема чи надходили на адресу Управління освіти Оболонської РДА скарги, заяви щодо діяльності громадянки ОСОБА_4 на посаді директора спеціалізованої школи №211 м. Києва.

У випадку надходження таких скарг, заяв Адвокат просить повідомити їх суть та надати належним чином завірені копії.

Крім того, Адвокат просить повідомити інформацію, чи проводились за вказаними скаргами, заявами будь-які перевірки та у випадку наявності таких повідомити результати розгляду.

З дослідженої судом відповіді Управління освіти Оболонської РДА №2910 від 07.10.2016 р., підписаної ОСОБА_2 вбачається, що у наданні запитуваної інформації відмовлено, оскільки це є інформація з обмеженим доступом з посиланням на ст. 31 Конституції України.

Не погоджуючись з цим Адвокат 20.10.16 р. звернувся до Ради адвокатів Київської обл. с заявою про притягнення ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності.

Приймаючи рішення суд, крім іншого, бере до уваги наступні положення ЗУ «Про інформацію» (далі – Закон), зокрема передбачені статтею 5 Закону, у відповідності до яких «Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Реалізація права на  інформацію  не  повинна  порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб».

Статтею 11 Закону встановлено, що «інформація про фізичну особу (персональні дані) – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована…

Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом».

Статтею 21 Закону встановлено, що «Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Дослідженими судом доказами підтверджене право адвоката **********, надане останньому його довірителем громадянкою ОСОБА_4 на збір та поширення, у тому числі конфіденційної інформації за бажанням (згодою) громадянки ОСОБА_4 у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов (Договору «Про надання правової допомоги» № 66/15).

До того ж, у відповідності до положень ст. 21 Закону, «До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:  про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб».

Підсумовуючи все наведено вище у своїй сукупності, суд приходить до висновку про те, що громадянка ОСОБА_2, займаючи посаду начальника Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації, є особою, зобов’язаною надати відповідь на запит Адвоката.

Інформація, запитувана Адвокатом в даному конкретному випадку не є інформацією з обмеженим доступом, а саме або конфіденційною, або таємною, чи службовою. Будь-яких ґрунтовних доказів, які б спростовували такий висновок суду в засіданні не встановлено. Не надано таких доказів і громадянкою ОСОБА_2.

Більш того, запитувану Адвокатом інформацію Законом заборонено відносити до інформації з обмеженим доступом, відповідно в наданні запитуваної інформації безпідставно відмовлено.

Таким чином, суд приходить до висновку про те, що в діях громадянки ОСОБА_2 наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що стосується тверджень громадянки ОСОБА_2 про те, що при складанні протоколу порушено положення ст. 256 КУпАП, щодо не роз’яснення прав та обов’язків, передбачених ст. 268 цього Кодексу, то суд вважає таке твердження необґрунтованим та безпідставним, оскільки Протокол про адміністративне правопорушення містить відповідні відомості щодо прав особи, що притягується до відповідальності, у тому числі з посиланням на ст. 63 Конституції України.

Також при цьому суд враховує, що 09.11.2016 р. на робочу адресу ОСОБА_2 направлявся протокол про притягнення до відповідальності, про що свідчить касовий чек поштового відділення.

Факт надання громадянкою ОСОБА_2 заперечень на протокол, суд розцінює як такий, що свідчить, що права їй роз’ясненні, зрозумілі, та вона ними скористалася на власний розсуд при поданні вказаних заперечень.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 40-1184212-3221279280283284285 КпАП України, суд,

                                                            п о с т а н о в и в:

ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КпАП України, за якою призначити їй адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 510 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір сумі 275 (двісті сімдесят п’ять) грн. 60 коп.

Строк пред’явлення постанови до виконання – три місяці.

Постанова може бути оскаржена або на неї може бути внесено протест прокурора до апеляційного суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови.

5/5 - (1 vote)